Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Treforedlingsindustrien – tiltak for økt innovasjon og virkefornying

Det er viktig at det utvikles nye lønnsomme produkter og produksjonsprosesser innenfor treforedlingsindustrien. Regjeringen foreslår derfor å bevilge totalt 100 millioner kroner til ulike tiltak for norsk treforedlingsindustri. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 50 millioner kroner over Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Bevilgningen skal gå til tiltak for økt bruk av forskning og utvikling i treforedlingsindustrien, og tiltak for å bedre industriens råstofftilgang. Tiltakene er fordelt på budsjettposter under Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og Landbruks- og matdepartementet.

Se pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet