Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tvangsreturer – økt måltall

Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet skal kunne returneres raskt. Derfor foreslår Regjeringen å øke måltallet for tvangsreturer med 150 til 4 750 i 2012.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til formålet med til sammen 16 millioner kroner.