Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsforvaltningen – redusert saksbehandlingstid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet (UDI) med 30 millioner kroner i 2012 for å redusere saksbehandlingstiden, inkludert saker som omhandler barn. Samtidig foretas nødvendige utbedringer innenfor IKT.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til Utlendingsnemnda (UNE) med 15 millioner kroner for å redusere saksbehandlingstiden i klageinstansen. Midlene vil nyttes til å øke bemanningen og til å gjennomføre nødvendige IKT-tiltak for å bedre saksavviklingen.