Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verdens handelsorganisasjon

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 5,1 millioner kroner til dekning av utgifter i forbindelse med norsk tvistesak i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om EUs forbud mot omsetning av selprodukter.