Revidert budsjett 2013

- Vi kan ikke basere oss på at de gode tidene fortsetter av seg selv. Samtidig som det går bra, ser vi en økende todeling i norsk økonomi. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av konkurranseutsatt sektor, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Pressemeldinger

Et budsjett for vekst og velferd

Regjeringen legger i dag fram forslag til revisjon av budsjettet for 2013. Forslaget bygger opp under en fortsatt god og stabil utvikling i norsk økonomi. Sammen med tiltakspakken for næringslivet bidrar budsjettet til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og til å trygge arbeidsplassene.

Unntak i advokatar si teieplikt på skatte- og avgiftsområdet

Finansdepartementet foreslår at advokatar og andre tredjepartar, utan hinder av lovbestemt teieplikt, skal gi skatte- og avgiftsstyresmaktene opplysningar om pengeoverføringar og innskot på klientkonti.

Klimakvotekjøp tilpasset et endret marked

Regjeringen vil framover bidra til å opprettholde og videreutvikle klimakvotemarkedet ved bare å kjøpe kvoter fra nye prosjekter og prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Vekstpakke

VekstpakkeRegjeringen vil gjennomføre tiltak som øker lønnsomheten i fastlandsbedriftene.

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2013.