Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om skatter/avgifter

 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013

  Vedr. veibruksavgift på drivstoff

  Publisert: 06.06.2013 09:30
 • Svar på spm. 51 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. forskuddsskatt Publisert: 30.05.2013 15:43
 • Svar på spm. 68 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon 13. mai 2013.
  Om unntak fra advokaters taushetsplikt Publisert: 30.05.2013 15:42
 • Svar på spm. 90 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. unntak fra advokaters taushetsplikt Publisert: 30.05.2013 13:05
 • Svar på spm. 75 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. veibruksavgift på drivstoff Publisert: 30.05.2013 07:58
  I budsjettproposisjoner til Stortinget lovet regjeringen i mange år avgiftsfritak til alternative drivstoff som ikke var fossil bensin og diesel. Det gjaldt blant annet fossil naturgass, det var altså ikke krav om at alternative drivstoff skal være CO2-frie eller fornybare. EcoFuel saken har illustrert hvordan regjeringen har lurt investorer. Hvordan er status i denne saken nå?

  All bilbruk bør stilles overfor de kostnadene som påføres samfunnet i form av ulykker, støy, kø, lokale utslipp, veislitasje osv. Regjeringen varslet derfor i statsbudsjettet for 2012 at innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgift etter energiinnhold. De unntakene som er i dag (blant annet for gass, høyinnblandet etanol og hydrogen) skal evalueres i 2015. Slik staten ser det er derimot syntetisk diesel ikke unntatt fra avgiftsplikten per i dag. Et slikt fritak vil være et skritt i motsatt retning. EcoFuel-saken har derfor blitt anket av staten etter behandlingen i tingretten, og den er anslått å bli behandlet i lagmannsretten i november 2013.

 • Svar på spm. 79 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Redusert friinntekt i petroleumsskatten Publisert: 30.05.2013 07:58
 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013

  Vedr. økning av CO2-avgiften

  Publisert: 30.05.2013 07:58
 • Svar på spm. 71 fra Høyres stortingsgruppe av 13. mai 2013
  Særfradrag for store sykdomsutgifter Publisert: 29.05.2013 15:04
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 8. mai 2013
  Vedrørende skatteavtalen mellom Norge og Nederland Publisert: 29.05.2013 15:04
 • Svar på spm. 76 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedrørende norske virksomheter i skatteparadiser

  Publisert: 29.05.2013 15:04
 • Svar på spm. 45 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. CO2-avgift på mineralske produkter Publisert: 29.05.2013 12:04
 • Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. det å la herreløs arv tilfalle frivillige organisasjoner Publisert: 29.05.2013 08:57
 • Svar på spm. 72 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 13. mai 2013

  Vedr. fjerning av arveavgiftens trinn 1 og halvering av satsene

  Publisert: 28.05.2013 15:30
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. spørsmålet om herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 45 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. mai 2013
  Vedr. proveny av økt avskrivningssats for saldogruppe d Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. økte grenser og fradragssats i BSU Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. fordelingsvirkninger av skatteendringene i perioden 2006-2013 Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 32 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. arveavgiftsfritak for felles bolig for samboende søsken Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. fjerning av rabatt på ikke-børsnoterte aksjer i arveavgiften Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. proveny av å øke avskrivningssatsen i gruppe d Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. økning av årlig sparebeløp til hhv. 25 000 kroner og 30 000 kroner Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. proveny av begrensning i rentefradrag for konsern. Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. økning av øvre grense for samlet sparebeløp i BSU til hhv. 250 000 kroner og 300 000 kroner Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. startavskrivning og adferdsvirkninger Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. økning av fradragssats til 28 pst., fjerne grense for samlet sparing og øke grense for årlig sparing til hhv. 25 000 kroner og 30 000 kroner i BSU Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 46 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. mai 2013
  Vedr. proveny av økt avskrivningssats for skip, fartøyer, rigger mv. Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 65 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. avgift på arv og gaver Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. økning av satsen for skattefradrag i BSU til 28 pst. Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. tidligere iverksettelse av vekstpakken Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. proveny av å heve avskrivningssatsen i saldogruppe d Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. økning av grenser til 25 000 kroner og 300 000 kroner og sats til 28 pst. i BSU Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. provenyeffekt av ekstra startavskrivning for investeringer med miljø- og klimaeffekt Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler i Norge og Europa Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013

  Vedr. fjerning av arveavgiften

  Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 51 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013

  Vedr. CO2-avgift

  Publisert: 28.05.2013 15:19
 • Svar på spm. 133 fra Finanskomiteen/Venstre fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. næringsfradrag for alle selvstendig næringsdrivende Publisert: 28.05.2013 13:30
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013

  Vedr. innføre passasjeravgift på flyreiser

  Publisert: 28.05.2013 13:24
 • Svar på spm. 80 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. selskapsskatt og fordeling Publisert: 28.05.2013 11:24
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. tall for avgiftspliktig omsetning og fradragsberettiget merverdiavgift Publisert: 28.05.2013 11:24
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. proveny av økt avskrivningssats for driftsbygninger til husdyrhold Publisert: 28.05.2013 11:24
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. proveny av økt avskrivning i saldogruppe d knyttet til landbruk Publisert: 28.05.2013 11:24
 • Svar på spm. 66 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. formuesskatt for eiere av Södra Cell Tofte Publisert: 28.05.2013 11:24
 • Svar på spm. 35 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 7. mai 2013
  Vedr. CO2-avgift for gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. økning i avgiften på tobakkvarer med 5 eller 10 pst. Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. betinget arveavgiftsfritak ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. arbeidsgiveravgiftsplikt organisasjoner Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013
  Vedr. CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten. Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 50 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. mai 2013
  Vedr. fjerning av all toll på klær og andre tekstiler Publisert: 28.05.2013 09:08
 • Svar på spm. 51 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. mai 2013
  Vedr. fjerning av toll på diverse planter og blomster Publisert: 28.05.2013 09:08
 • 1 2 3 4 > »