Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmtiltak for barn og unge

Regjeringen foreslår et tilskudd til Norsk kino- og filmfond (NKFF) på 2,8 millioner kroner i 2013, øremerket tiltak for målgruppen barn og unge.

Film & Kino forvalter NKKF, som finansieres av inntekter fra avgiften for visning og omsetning av film i næring. NKFFs inntekter økte kraftig i første del av 2000-tallet på grunn av DVD-salg.

Som følge av nedgangen i salget av DVDer har inntektene til fondet de senere år blitt redusert. Nedgangen forventes å fortsette. Utviklingen det siste året, med et stadig økende antall utenlandske tilbydere, er krevende og reiser flere kompliserte spørsmål. Kulturdepartementet vil vurdere om avgiften kan innrettes på en annen måte enn i dag.

Som følge av reduserte inntekter har Film & Kino vært nødt til å redusere sine tildelinger til en rekke tiltak, herunder tiltak for målgruppen barn og unge. Det er derfor ønskelig å gi NKFF tilskudd i 2013 for å sikre videreføring av regionale filmtiltak for barn og unge i hele landet.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.