Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Føflekkreft

Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til gjennomføring av forskningsstudie av ipilimumab (medisin mot føflekkreft) for å få bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke pasienter medisinen er særlig virksom på. Studien vil omfatte pasienter med føflekkreft som tidligere er behandlet med annen form for behandling, samt pasienter som har respondert positivt på andrelinjebehandling og som får tilbakefall.