Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Foreldrepenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til foreldrepenger ved fødsel med 315 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett. Hovedårsaken er at utgiftene til foreldrepenger ved fødsel i 2012 ble lavere enn tidligere antatt, slik at inngangsnivået i 2013 er lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett 2013. I tillegg anslås det nå en lavere vekst i foreldrepengegrunnlaget.