Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frisklivssentraler

Regjeringen ønsker at flere kommuner skal etablere frisklivssentraler.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14 millioner kroner. Tilbudet skal kunne gis både til etablering av nye sentraler, og til å utvide eksisterende tilbud.

Se også Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen, God helse – felles ansvar.