Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillig arbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til tiltak for å øke deltagelsen i frivillighetsarbeid blant enkelte grupper i samfunnet, blant annet eldre. Midlene vil bli fordelt etter søknad. Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler vil være aktuelle søkere.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.