Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 60 millioner kroner i 2013. Midlene skal benyttes til økt trening av mannskaper i Heimevernets områdestruktur, kursing og befalstrening samt personlig bekledning og utrustning.