Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 12 millioner kroner i 2013 til nytt Teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Samlet kostnadsramme for prosjektet er 686 millioner kroner.

Det nye teknologibygget vil samle teknologimiljøene ved høgskolen på Kalvskinnet.

Bygget planlegges ferdigstilt andre halvår 2016.