Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husbanken - IKT-moderniseringsprogram

Husbanken har i 2013 høyere utgifter enn tidligere anslått til utviklingen av IKT-systemet til bostøtten. Dette betyr at det blir vanskelig å opprettholde planlagt fremdrift i Husbankens IKT-moderniseringsprogram (SIKT). Programmet er et viktig ledd i å effektivisere og forenkle forvaltningen av Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Husbanken med 10 millioner kroner.