Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husbanken

Lånerammen i Husbanken er på 20 milliarder kroner i 2013. Det har vært stor etterspørsel etter lån hittil i år.

Regjeringen vil legge til rette for økt boligbygging ved å øke lånerammen med 5 milliarder kroner til 25 milliarder kroner. Den økte lånerammen vil i hovedsak gå til grunnlån. Lån til utleieboliger blant annet til flyktninger, utbedring av bolig blant annet rettet mot eldre og funksjonshemmede, studentboliger og andre boligsosiale tiltak, er spesielt viktig.