Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hybridbiler (ladbare)

Regjeringen foreslår å øke vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fra 10 til 15 prosent av bilens vekt. Dette innebærer at ladbare hybridbiler får et høyere vektfradrag enn vanlige hybridbiler. Det vil gi lavere avgift for ladbare hybridbiler, og dermed gjøre det billigere å kjøpe slike biler.

Les mer i pressemelding og Prop. 150 LS (2012-2013).