Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Plansaksbehandling

For å redusere behandlingstiden for plansaker hos fylkesmannsembetene, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med ti millioner kroner. Forslaget vil øke saksbehandlingskapasiteten, bedre samordningen og gi raskere behandling av klagesaker og innsigelsessaker. Dette vil blant annet bidra til nødvendig utbygging av boliger og bedre framdrift i samferdselsprosjekter.