Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Behovet for livvakttjenester har økt etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 20,8 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til ansettelse av flere livvakter og til å dekke kostnader til livvakttjenestens økte aktiviteter i inn- og utland.