Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgiften for fiskere

Regjeringen foreslår å øke produktavgiften fra 2,6 prosent til 3 prosent av førstehåndsverdien av fisk fra 01.07.2013. Avgiften dekker mellomlegget mellom fiskernes trygdeavgift på 7,8 prosent og den ordinære trygdeavgiften for personlig næringsdrivende på 11 prosent samt kollektiv medlemspremie til yrkesskadetrygd, kollektiv forsikring for tilleggssykepenger og stønad til arbeidsledige i næringen.

Bakgrunnen for forslaget er en nedjustering av prognosene for førstehåndsverdien på fisk og oppjustering av prognosene for dagpenger.