Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Prostatakreft

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 10 millioner kroner til prostatasentra i de regionale helseforetakene. Midlene foreslås fordelt med 4 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF og 2 millioner kroner til de tre øvrige regionale helseforetakene.

Prostatasentra vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling, og sette pasienten i stand til å ta informerte valg.