Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uførepensjon

Regjeringen foreslår å nedjustere bevilgningen til grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg for uføremed 944 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2013.

Årsaken er at antall mottakere i 2012 og anslått antall mottakere i 2013 er lavere enn lagt til grunn for saldert budsjett. Det legges nå til grunn 308 200 mottakere i 2013, en nedjustering på 4 500 mottakere fra saldert budsjett.