Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte - Avinor AS

I saldert budsjett 2013 er det regnet med et utbytte fra Avinor AS på 438 millioner kroner. Årsregnskapet for 2012 viser et resultat på 926,7 millioner kroner. I tråd med utbyttepolitikken for selskaper som forvaltes av Samferdselsdepartementet tilsier dette et utbytte på 463,5 millioner kroner.

Det foreslås derfor at utbyttet øker med 25,4 millioner kroner til 463,5 millioner kroner.