Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte - Posten AS

I saldert budsjett 2013 er det regnet med et utbytte fra Posten Norge AS på 217 millioner kroner, basert på en prognose for konsernresultat etter skatt i 2012 på 325 millioner kroner. Etter at det endelige regnskapet for 2012 er lagt fram med et konsernresultat etter skatt på 398 millioner kroner, er det grunnlag for en økning i utbyttet.

Utbyttet foreslås økt med 36,5 millioner kroner til 253,5 millioner kroner.