Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte - selskaper under NHDs forvaltning

Det samlede utbyttet fra selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap foreslås redusert med 622,7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2013, fra 13 622,9 millioner kroner til 13 000,2 millioner kroner.

Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert utbytte fra Statkraft. Utbyttet fra Statkraft er redusert med 2 372,4 millioner kroner, grunnet redusert utbyttegrunnlag som følge av nedskrivning av verdien på investeringer, hovedsakelig gasskraftverk i Tyskland.

Utbyttet fra de børsnoterte selskapene, inkludert Aker Kværner Holding AS, øker samlet sett med 1 236,9 millioner kroner.

Det gis en oversikt over utbyttene fra de ulike selskapene i samleproposisjonen under omtalen av Nærings- og handelsdepartementet.