Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlendingsdirektoratet - IKT

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet (UDI) med 20,4 millioner kroner til å utvikle og tilpasse systemer som det er knyttet internasjonale forpliktelser til. Dette gjelder særlig systemendringer som følge av den kommende gjennomføringen av Dublin III-forordningen og videreutvikling av Schengen-systemene Visa Information System (VIS) og Schengen Information System (SIS).