Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over bevilgningsspørsmål

 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. valgdeltakelse ved kirkevalg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 64 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. nedleggelse av kontaktutvalg Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. restansene i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 35 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 23. mai 2014
  Vedr. Provenyeffekt av obligatorisk bruk av Statens Barnehus Publisert: 05.06.2014 16:24
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. reduksjon av bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 29 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. støtte på kap. 2421, post 73.

  Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 37 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 27. mai 2014
  Vedrørende legemiddel cystisk fibrose Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 3. juni 2014
  Vedr. stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter Publisert: 04.06.2014 19:07
 • Svar på spm. 18 korrigert fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. Syriske flyktninger

  Publisert: 04.06.2014 19:00
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. reduksjon i flyktningutgifter Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Norads informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. FN og Den sentralafrikanske republikk Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. integreringstilskudd Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Regjeringens strategi for CO2-håndtering Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. belønningsordning for gang- og sykkelveg Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. økt kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. menneskerettigheter Publisert: 04.06.2014 18:09
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponeringer innenfor bistand Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. antall søknader om videreutdanning godkjent av kommunene Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Norges avtaler med EU Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. prioritering av kompetansemidler Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fordeling av bevilgning til videreutdanning sammenlignet med skolenes behov Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. NORADs informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Husbankens låneramme Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EØS-finansieringsordningene Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EUs-programmer Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 45 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fornyingsprosjekter under Statens vegvesen Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering fra fornying - konsekvenser for nødkommunikasjon og DAB i riksvegtunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 46 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. økt kontrollvirksomhet for tunge kjøretøy Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Statens vegvesens fullmakt til omdisponering av midler innenfor kap. 1320, post 30. Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 13 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer fra fattige familier Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering av midler fra fornying til store prosjekter - konsekvenser for tunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Enova Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. CO2-fangst og -lagring Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. flyreiser for offentlige ansatte Publisert: 04.06.2014 08:54
 • Svar på spm. 15 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Inntektsgradert foreldrebetaling etter modell av Oslo kommune Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Antall kommuner med inntektsgradert foreldrebetaling til barnehagene Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Statskogs energiinvesteringer Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. økt barnehagebevilgning i tråd med KS’ anslag Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. oversiktstall videreutdanning for lærere Publisert: 04.06.2014 08:44

  «Vi ber om en oversikt over følgende:

  -Bevilgninger og faktisk pengebruk, søkertall og antall deltakere i videreutdanning og etterutdanning for lærere og skoleledere i perioden 2009-2013, med anslag for 2014.

  Innen hvilke fag og tilbud fordeler søknadene seg?

  Innen hvilke fag og tilbud fordeler de tilbudte plassene seg?»

  Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Kunnskapsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «For årene 2009 – 2011 har vi kun tall på antall lærere som fikk tilbud om å delta, ikke antall søknader fra lærere, jf. tabell 1.1.

  Søkesystemet ble tatt i bruk studieåret 2012/2013. Antallet søknader fra lærere og antallet lærere som fikk tilbud om å delta, fordelt på fag (anslagsvis) er anvist i tabellene 1.2 – 1.5.

  Tabell 1.1 (2009-2011)

  Fag 2009/20102010/20112011/2012
  Ant lærere som fikk tilbud om å deltaAnt lærere som fikk tilbud om å deltaAnt lærere som fikk tilbud om å delta
  Bygg og Anleggsteknikk 4 
  Engelsk136148119
  Fysikk423829
  Grunnleggende ferdigheter i matematikk 1610
  Kjemi344233
  Kroppsøving201613
  Kunst og håndverk332116
  Leseopplæring208329303
  Mat , ernæring og helse for ulike befolkningsgrupper 6 
  Mat og helse34199
  Matematikk192247212
  Musikk11133
  Norsk176131114
  Prosjekt til fordypning 146
  Restaurant og matfag 45
  Rådgivning82140119
  Samisk11 
  TIP 79
  Vurdering av kompetanse i yrkesfag 2420
  Yrkesfag35  
  Selvvalgte427355510
  Til sammen143115751530

  Tallet fra 2009/2010 inkluderer om lag 100 studenter som deltok på de frikjøpte studietilbudene uten at de fikk vikarmidler.

  Tabell 1.2 (2012)

  FagAntall deltakereTotalt antall søknader fra lærere
  Andrespråkspedagogikk49101
  Engelsk 1116207
  Engelsk 279136
  Kroppsøving830
  Kunst og håndverk2371
  Leseopplæring 1195381
  Leseopplæring 276135
  Lesing, læring og vurdering i videregående opplæring67
  Mat og helse1256
  Matematikk 1141255
  Matematikk 2115187
  Musikk1235
  Norsk 164109
  Norsk 289136
  Rådgivning 148158
  Rådgivning 25185
  Samisk 6
  Selvvalgt fag6501460
  Videregående opplæring / Yrkesfag91184
  Totalsum18253739

  Tabell 1.3 (2013)

  FagAntall deltakereTotalt antall søknader fra lærere
  Andrespråkspedagogikk72148
  Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram 3
  Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeidet59
  Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk89
  Engelsk 1119219
  Engelsk 263125
  Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen1030
  Fysikk 11329
  Kjemi 234
  Kroppsøving827
  Kunst og håndverk2469
  Ledelse i skolen93321
  Leseopplæring 1216403
  Leseopplæring 272110
  Lesing, læring og vurdering i videregående opplæring (15 stp)516
  Læringsledelse og vurdering1127
  Mat og helse1853
  Matematikk 1128251
  Matematikk 2125179
  Matematikk for videregående opplæring923
  Matematikk med fagdidaktikk1019
  Musikk938
  Naturfag718
  Norsk 13177
  Norsk 274127
  Prosjekt til fordjuping410
  Rådgivning 149169
  Rådgivning 23859
  Samisk kulturkunnskap (15 stp) 2
  Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område 1
  Selvvalgt fag5371172
  Sørsamisk kulturkunnskap17
  Teknikk og industriell produksjon29
  Utvikling av lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv 1
  Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående opplæring511
  Yrkesretting av programfag315
  Totalsum17723790

  Tabell 1.4 (2014)

  FagAnslag antall deltakereTotalt antall søknader fra lærere
  Andrespråkspedagogikk43128
  Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram311
  Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeidet516
  Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk46
  Engelsk 166203
  Engelsk 249116
  Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen630
  Fysikk 21314
  Kjemi 1614
  Kroppsøving1551
  Kunst og håndverk1549
  Ledelse i skolen111361
  Leseopplæring 198272
  Leseopplæring 261140
  Lesing, læring og vurdering i videregående opplæring (15 stp)513
  Læringsledelse og vurdering1746
  Mat og helse1557
  Matematikk 1: 1-7 trinn og 1-10 trinn368606
  Matematikk 1: 5-10 trinn og 8-10 trinn227304
  Matematikk 1: Fjernundervisning 1-7 og 5-10113162
  Matematikk 2 med fagdidaktikk2022
  Matematikk 2: 1-7 trinn og 1-10 trinn123149
  Matematikk 2: 5-10 trinn og 8-10 trinn289375
  Matematikk 2: Fjernundervisning 1-7 og 5-10150189
  Matematikk for videregående opplæring5377
  Musikk433
  Naturfag 1295398
  Naturfag 26998
  Naturfag for videregående opplæring1125
  Norsk 13288
  Norsk 252141
  Prosjekt til fordjuping2140
  Regning som grunnleggende ferdighet303493
  Rådgivning 166186
  Rådgivning 23767
  Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område 1
  Selvvalgt fag8722049
  Sjøsamisk kultur og historie (15 stp)01
  Sørsamisk kulturkunnskap 3
  Teknikk og industriell produksjon418
  Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring411
  Vurdering i elevenes læringsarbeid i videregående opplæring912
  Yrkesretting av programfag719
  Totalsum36617094

  Tabell 1.5 Rektorutdanningen 2009-2014

  Rektorutd-anningen200920102011201220132014
  Antall søkere*300483845788728614
  Antall deltakere223400400400496500
  Budsjett20 000 00034 751 00029 156 00036 000 00042 000 000 47 500 000

  *Fra 2009-2012 var en viss andel av søkerne lærere (i 2012 var 124 av søkerne lærere). Lærere har fått et eget videreutdanningstilbud fra 2013 (Ledelse i skolen). I 2013 og 2014 er det derfor kun skoleledere blant søkerne.

  Budsjett og regnskapstall for statlig tilskudd til vikarkostnader, tilbudsutvikling og frikjøp av studieplasser for perioden 2009-2014 er anvist i tabell 1.5 nedenfor. I tillegg kommer administrative kostnader knyttet til utvikling og drift av søkesystem, rapportering, informasjon, fylkesmennenes administrasjon etc.

  Tabell 1.5 Budsjett og regnskap 2009-2014

   200920102011
   BudsjettRegnskapBudsjettRegnskapBudsjettRegnskap
  Vikarutgifter skoleeiere våren 57 465 00057 465 81276 100 00076 188 721
  Vikarutgifter høsten73 700 00072 849 20979 300 00079 296 51974 132 00074 392 225
  Frikjøp studieplasser våren 29 410 00029 410 00041 175 00041 177 842
  Frikjøp studieplasser høsten29 000 00029 410 00041 175 00041 175 00031 230 00030 924 115
  Tilbudsutvikling8 000 0008 350 0005 840 0005 837 8965 000 0004 750 000
  Sum videreutdanning for lærere110 700 000110 609 209213 190 000213 185 227227 637 000227 432 903
  Rektorutdanning20 000 00013 949 00434 751 00031 656 63629 156 00029 724 617
  Totalsum130 700 000124 558 213247 941 000244 841 863256 793 000257 157 520

   201220132014
   BudsjettRegnskapBudsjettRegnskapBudsjett
  Vikarutgifter skoleeiere våren68 530 00068 526 714105 438 538105 794 788117 754 000
  Vikarutgifter høsten114 595 000110 741 044125 697 462117 743 270275 625 000
  Frikjøp studieplasser våren30 700 00029 928 94827 750 00027 213 25031 200 000
  Frikjøp studieplasser høsten29 900 00029 077 83831 795 00031 122 50061 500 000
  Tilbudsutvikling1 500 0001 645 000750 000511 04013 000 000
  Sum videreutdanning for lærere245 225 000239 919 544291 431 000282 384 848499 079 000
  Rektorutdanning36 000 00035 918 60642 000 00041 231 57447 500 000
  Totalsum281 225 000275 838 150333 431 000323 616 422546 579 000

  »

 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. stimuleringstilskudd lærebedrifter Publisert: 04.06.2014 08:44
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. studieplasser til videreutdanning for lærere og skoleledere Publisert: 04.06.2014 08:44
 • 1 2 3 > »