Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om norsk økonomi

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. dagpengeregelverket Publisert: 04.06.2014 08:44
 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. stønadsordninger og utenlandske statsborgere Publisert: 03.06.2014 12:27
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. sykepenger til selvstendige Publisert: 03.06.2014 11:54
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. klimaeffekt av Revidert budsjett 2014 Publisert: 28.05.2014 15:13
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. arbeidsmarkedstiltak Publisert: 28.05.2014 14:46
  Vi ber om å få en oversikt over antall ordinære tiltaksplasser i forhold til antall registrerte arbeidsledige i perioden 2000-2013 (årsgjennomsnitt).

  Tabellen under viser gjennomsnittlig antall tiltaksplasser for arbeidssøkere, gjennomsnittlig antall registrerte helt ledige og forholdet mellom tiltaksplasser og ledige i perioden 2000-2013.

  Antall tiltaksplasser i gjennomsnitt (1000 plasser)Antall registrerte helt ledige i gjennomsnitt (1000 personer)Antall tiltaksplasser ift. antall ledige (prosent)
  200011,462,618,2
  200110,162,616,1
  20029,375,212,4
  200313,792,614,8
  200417,191,618,7
  200514,283,517,0
  200611,762,918,6
  200711,546,125,0
  200811,042,525,9
  200917,069,324,5
  201018,574,624,8
  201115,969,422,9
  201216,965,725,7
  201316,069,723,0

  Kilde: NAV.

 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014

  Vedr. EUs finanstilsynsbyråer

  Publisert: 28.05.2014 13:52