Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om norsk økonomi

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. dagpengeregelverket Publisert: 04.06.2014 08:44
 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. stønadsordninger og utenlandske statsborgere Publisert: 03.06.2014 12:27
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. sykepenger til selvstendige Publisert: 03.06.2014 11:54
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. klimaeffekt av Revidert budsjett 2014 Publisert: 28.05.2014 15:13
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. arbeidsmarkedstiltak Publisert: 28.05.2014 14:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014

  Vedr. EUs finanstilsynsbyråer

  Publisert: 28.05.2014 13:52

  Det vises til Mld 2 kap 3.5 Finansiell stabilitet. Hva er status for innlemming i EØS-avtalen av EUS nye felles tilsynsstruktur på finansområdet? Hva er posisjonene til Island og Lichtenstein i saken? Hvordan er EUs vurdering av Norges konstitusjonelle beskrankninger? Foreligger det nye, faglige vurderinger av om Stortinget kan vedta innlemmelsen av dette etter grunnlovens §26, eller om det må vurderes under  tidl. §93?

  Utgangspunktet i EØS-avtalens to-pilarstruktur er at myndighetsutøvelse overfor en EØS/EFTA-stat skal utøves av et EFTA-organ. Når det gjelder Grunnloven, har praksis siden EØS-avtalen trådte i kraft vært at nytt EØS-regelverk behandles etter Grunnloven § 26 annet ledd, der Stortingets samtykke er påkrevd. EØS/ EFTA-landene oversendte til Kommisjonen i mars i år et nytt felles forslag til EØS-tilpasning til EUs tilsynsstruktur på finansområdet. Løsningsforslaget ligger innenfor rammene av Grunnloven § 26. Vi venter tilbakemelding fra Kommisjonen innen utløpet av juni i år.