Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om norsk økonomi

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. dagpengeregelverket Publisert: 04.06.2014 08:44
  Gitt virkning fra 1. august 2014: Hva vil proveny-effekten bli av å gjeninnføre permitteringsreglene regjeringen endret 1/1-14?”

  Vi har forelagt spørsmålet ASD som har gitt følgende svar:

  «Med virkning fra 1. januar 2014 ble perioden bedriften har lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) under permittering, forlenget fra 10 til 20 dager. I tillegg ble perioden arbeidsgiver fritas for lønnsplikt under permittering redusert fra 30 til 26 uker. Samlet sett medførte dette en innsparing på 108,5 mill. kroner under kap. 2541 Dagpenger i 2014. Dersom perioden arbeidsgiver fritas for lønnsplikt under permittering økes fra 26 til 30 uker med virkning fra 1. juli 2014, vil budsjetteffekten først komme etter 26 uker. Regelverksendringen vil derfor ikke medføre økte utgifter i 2014. Samlet sett vil en reversering av de nevnte endringene i permitteringsverket, med virkning fra 1. juli 2014, medføre et økt bevilgningsbehov under kap. 2541 Dagpenger på anslagsvis 41 mill. kroner i 2014.»

 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. stønadsordninger og utenlandske statsborgere Publisert: 03.06.2014 12:27
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. sykepenger til selvstendige Publisert: 03.06.2014 11:54
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. klimaeffekt av Revidert budsjett 2014 Publisert: 28.05.2014 15:13
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. arbeidsmarkedstiltak Publisert: 28.05.2014 14:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014

  Vedr. EUs finanstilsynsbyråer

  Publisert: 28.05.2014 13:52