Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aksjonærregisteret

Det er viktig at opplysninger om aksjeeierforhold er tilgjengelige. Informasjon om hvem som eier aksjer skal fremgå av et aksjeselskaps aksjeeierbok og allmennaksjeselskaps aksjeeierregister og være offentlig tilgjengelig. Regjeringen vil sørge for en bedre offentlig tilgjengelig, digital løsning for innsyn i løpende oppdatert informasjon om eierskap. Det er hensiktsmessig at dette skjer utenfor Skatteetaten.

Skattedirektoratets aksjonærregister er i dag lite egnet for offentlig innsyn og har heller ikke vært offentlig tilgjengelig. Aksjonærregisteret er opprettet for skattemessige formål og den som ønsker informasjon om eierforhold i næringslivet har behov for et system som oppdateres raskere enn aksjonærregisteret og det bør derfor ikke brukes ressurser på å lage et slikt system i Skatteetaten. Regjeringen foreslår derfor at det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger som er gitt til skattemyndighetene med hjemmel i ligningsloven § 5-7. Dette innebærer at det klart fremgår at Skattedirektoratet kan avslå krav om innsyn i direktoratets aksjonærregister.

For nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013-2014), kapittel 8.