Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Anslaget for utgiftene til alderspensjon fra folketrygden i 2014 er samlet sett oppjustert med 445 millioner kroner.

Anslagene for utgifter til grunnpensjon og tilleggspensjon, økes med 570 millioner kroner som følge av at antall pensjonister og gjennomsnittlig ytelse ser ut til å bli høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Anslag for utgifter til særtillegg, pensjonstillegg med videre reduseres med 125 millioner kroner som følge av at antall pensjonister som mottar disse ytelsene og gjennomsnittlig ytelse ser ut til å bli lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.