Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger i 2014 med 250 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2014.

Grunnen er at antall mottakere i 2013 og anslått antall mottakere i 2014 er høyere enn det som tidligere er lagt til grunn. Det legges nå til grunn gjennomsnittlig 157 500 mottakere i 2014, en oppjustering på 2 100 mottakere fra saldert budsjett.