Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

I 2013 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 270 4000 personer, en økning fra året før på 27 000 personer, eller 1 prosent. Det anslås at arbeidsstyrken øker med 25 000 personer, eller 0,9 prosent fra 2013 til 2014.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2014, kapittel 2.4.