Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Automatiske stabilisatorer

I en lavkonjunktur er skatteinntektene lave og utgiftene til ledighetstrygd høye, mens det er omvendt i en høykonjunktur. For å skjerme budsjettets øvrige utgifter fra slike svingninger, måles den løpende bruken av petroleumsinntekter ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.

Dette underskuddet angir den underliggende bruken av petroleumsinntekter korrigert for konjunkturforhold og andre forbigående endringer i offentlige utgifter og inntekter. Dermed vil det faktiske oljekorrigerte underskuddet være større enn det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i en lavkonjunktur. Forskjellen dekkes ved en økt overføring fra Statens pensjonsfond utland. I en høykonjunktur er det motsatt.

Gjennom disse automatiske stabilisatorne vil budsjettpolitikken kunne bidra til å dempe svingninger i produksjon og sysselsetting. De automatiske stabilisatorene i budsjettet anslås å være sterkere i Norge enn i mange andre land på grunn av våre godt utbygde velferdsordninger og forholdsvis høye skattenivå.