Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avgiftsfri innførsel

Fra 1. juli 2014 foreslår Regjeringen at hele den avgiftsfrie kvoten for tobakk (200 sigaretter eller 250 gram andre tobakkvarer, og 200 blad sigarettpapir) skal kunne byttes i maksimalt 1,5 liter vin eller øl.

Endringen innebærer at de reisende kan ha med seg 1 liter brennevin, 3 liter vin (fire flasker) og 2 liter øl (seks bokser) avgiftsfritt dersom kvoten for tobakk ikke benyttes. Brennevinskvoten kan fortsatt byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter.

 

For nærmere omtale se pressemelding og Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 6.