Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avinor AS

Regjeringen foreslår at utbyttet fra det fullt ut statlige selskapet Avinor AS reduseres med 32,6 millioner kroner til 445,4 millioner kroner.

I saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Avinor AS på 478 millioner kroner. Konsernregnskapet for 2013 viser et resultat på 890,9 millioner kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for Avinor AS tilsier et utbytte på 445,4 millioner kroner.