Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – nasjonal tilskuddsordning

Regjeringen foreslår å innlemme 5 millioner kroner avsatt på Kulturdepartementets budsjett i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Disse midlene var i utgangspunktet avsatt til en ny ordning for å redusere forskjeller i kultur- og organisasjonsdeltakelse blant barn og unge. Dette formålet faller inn under formålet for den nasjonale tilskuddsordningen og det foreslås derfor å styrke denne ordningen, framfor å opprette en ny.

Det foreslås at BLD gis fullmakt til å endre tildelingskriteriene for ordningen, slik at frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn i fattige familier, for eksempel Ferie for alle, kan sende søknad direkte til Bufdir. I dag fremmer disse aktørene søknader via kommunene.