Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Båtmotoravgift

Regjeringen foreslår å oppheve båtmotoravgiften fra 1. juli 2014. Dette gjelder motorer til fritidsbåter med minst 9 hestekrefter.

Avgiften er forholdsvis ressurskrevende for avgiftsmyndighetene og gir heller ikke store inntekter til staten. Fjerning av avgiften kan bidra til raskere utskifting til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige båtmotorer. Regjeringen foreslår en overgangsordning slik at avgift kan refunderes for forhandlere som har ubrukte motorer på lager.

For nærmere omtale se pressemelding og Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 5.