Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bosetting – opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Justis- og beredskapsdepartementet vil foreslå en endring i utlendingsforskriften som innebærer en engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier.

Engangsløsningen vil innebære at flere personer skal bosettes i kommunene og dermed kommer inn i målgruppen for integreringstilskudd og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

I 2014 antas det at engangsløsningen vil innebære økte utgifter først og fremst til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 1,2 millioner kroner til dette formålet.