Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brannsikring av trehusbebyggelse

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 10 millioner kroner til Riksantikvarens arbeid med å sikre stavkirker og tett trehusbebyggelse av nasjonal verdi.

Se også pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.