Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brønnøysundregistrene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med totalt 14,7 millioner kroner.

Brønnøysundregistrene må sette i verk relevante sikringstiltak for å beskytte funksjoner av stor samfunnsmessig betydning og for å oppfylle kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det foreslås 9,7 millioner kroner til dette arbeidet.

Det er behov for å forsterke Altinn-plattformens sikkerhetsarkitektur og gjennomføre risikoreduserende tiltak. Det foreslås ytterligere 5 millioner kroner til dette arbeidet.