Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNI for Norge 3 052 milliarder kroner i 2013.

BNI brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av bistandsnivået mellom land.