Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bytteforhold

Bytteforholdet er definert som forholdet mellom vekst i eksportprisene og vekst i importprisene. Norge har det siste tiåret nytt godt av en gunstig utvikling i prisene på de varene vi eksporterer, mens prisene på importerte konsumvarer har falt. Bytteforholdet har derfor bedret seg, selv om fall i oljeprisen bidro til svakere utvikling i 2013.