Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering(CCS)

Regjeringen vil satse bredt på å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2 og har besluttet at det skal utarbeides en strategi for arbeidet med CO2-håndtering. Hovedmålet med strategien er å identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner.

Regjeringen er opptatt av å avklare mål og behov for arbeidet og at ulike tiltak blir vurdert på en systematisk og grundig måte. Regjeringen vil frem mot fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien, inkludert videre kartlegging av muligheter for realisering av fullskalaanlegg. Regjeringen har som ambisjon å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020.