Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet har som formål å midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet arbeidet, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking.

Regjeringen anslår at utgiftene til dagpenger i 2014 vil øke med om lag 500 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2014. Økningen er i hovedsak knyttet til høyere anslag på arbeidsledigheten og at flere ledige har rett til dagpenger.