Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Datalagringsdirektivet

EU-domstolen har kjent Datalagringsdirektivet ugyldig. Regjeringen vil gå grundig gjennom EU-dommen for å se om det er behov for å gjøre endringer i de norske reglene for datalagring fra april 2011.

Det vil ikke bli fremmet forslag om kostnadsfordelingsmodell for Stortinget i vårsesjonen 2014, og datalagringsreglene vil ikke tre i kraft fra 1. juli 2014 som tidligere lagt til grunn.

Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgninger på Justis- og beredskapsdepartementets område med til sammen med 115,5 millioner kroner i 2014.