Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Datautstyr for elever med lese- og skrivevansker

Regjeringen foreslår at elever med lese- og skrivevansker i grunnskolen og videregående opplæring gis rett til PC og annet utstyr fra NAV Hjelpemiddelsentral. Regjeringen foreslår 8 millioner kroner til ordningen i 2014.