Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EUs rammeprogram for forskning

Regjeringen foreslår å bevilge 1603 millioner kroner til EUs rammeprogram for forskning i 2014. Dette er en økning på 256 millioner kroner fra saldert budsjett 2014.

Det er endringer i valutakurs og etterberegninger av kontingentkravet til det syvende rammeprogrammet for 2012 som gir denne økningen.