Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering

Et revidert lovgrunnlag for EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering trådte i kraft 1. januar 2014. Den nye samordningsmekanismen medfører økte utgifter.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med 5,5 millioner kroner.