Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elbiler

Elbiler har en rekke avgiftsfordeler og bruksfordeler. I de siste månedene har disse fordelene bidratt til en kraftig økning i elbilsalget. I de fire første månedene i år står elbilene for drøyt 13 prosent av nybilsalget. Det er svært høyt i internasjonal sammenheng. Den store satsingen på elbiler gir imidlertid reduserte inntekter til staten.

Regjeringen foreslår ikke endringer for elbilene i Revidert nasjonalbudsjett 2014. I Klimaforliket var det enighet om at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut denne stortingsperioden (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000. Videreføringen av avgiftsfordelene er også nevnt i regjeringserklæringen.

For nærmere omtale se Meld. St. 2 kapittel 4. Se også «Merverdiavgift – leasing av elbiler mv.»